Saltindeks opgørelse for vinteren 2020-2021
Niveau

Område

Normalvinteren (2000-2014)
for området
Saltindeks
Områdets normal set i
forhold til hele landet
%
Aktuelt saltindeks for
området pr. dags dato
Saltindeks
Aktuelt saltindeks i forhold
til helt normalår
%
Saltindeks i forhold
til dd. andel af normalår
%
Hele landet - 199,0 100,0 375,5 188,7 138456,0
Vejcenter Hovedstaden 200,3 100,6 348,8 174,2 127804,0
Vejcenter Sjælland 188,3 94,6 360,4 191,4 140439,0
Vejcenter Syddanmark 192,0 96,4 371,6 193,6 142054,0
Vejcenter Østjylland 187,9 94,4 380,4 202,4 148518,0
Vejcenter Midt og Vestjylland 200,6 100,8 373,6 186,2 136655,0
Vejcenter Nordjylland 223,1 112,1 427,6 191,7 140649,0
Kommune København 242,5 121,8 411,0 169,5 124409,0
Kommune Ringsted 155,8 78,3 306,3 196,6 144290,0
Kommune Bornholm 171,4 86,1 454,2 265,0 194439,0
Kommune Haderslev 180,2 90,6 311,0 172,6 126633,0
Kommune Sønderborg 186,7 93,8 368,6 197,4 144856,0
Kommune Tønder 174,4 87,6 287,5 164,9 121025,0
Kommune Esbjerg 193,7 97,3 379,9 196,2 143951,0
Kommune Vejen 194,4 97,7 406,2 208,9 153330,0
Kommune Aabenraa 183,4 92,2 355,4 193,8 142192,0
Kommune Herning 214,7 107,9 387,0 180,3 132280,0
Kommune Århus 119,4 60,0 339,4 284,1 208517,0
Kommune Vesthimmerland 160,4 80,6 344,0 214,4 157342,0
Kommune Rebild 0,0 0,0 370,3 0,0 0,0
Kommune Aalborg 204,5 102,8 381,5 186,5 136889,0
Vejrområde Storkøbenhavn 192,1 96,5 342,6 178,4 130883,0
Vejrområde Nordsjælland 183,0 92,0 365,4 199,7 146520,0
Vejrområde Roskilde-Køge 182,7 91,8 312,2 170,8 125363,0
Vejrområde Nord-vestsjælland 263,7 132,5 364,9 138,3 101522,0
Vejrområde Midtsjælland 194,5 97,7 377,4 194,0 142355,0
Vejrområde Vordingborg-Møn 152,0 76,4 289,7 190,6 139844,0
Vejrområde Lolland-Falster 144,6 72,7 277,4 191,8 140754,0
Vejrområde Esbjerg-Tønder 172,5 86,7 334,3 193,8 142238,0
Vejrområde Sønderjylland øst 174,2 87,5 333,5 191,4 140481,0
Vejrområde Vestfyn 178,4 89,6 440,9 247,1 181342,0
Vejrområde Østfyn 225,2 113,1 407,8 181,1 132869,0
Vejrområde Vejle området 202,2 101,6 451,3 223,2 163815,0
Vejrområde Skanderborg området 202,5 101,7 361,2 178,4 130913,0
Vejrområde Silkeborg området 181,3 91,1 390,7 215,5 158121,0
Vejrområde Aarhus området 156,7 78,7 296,4 189,2 138854,0
Vejrområde Randers området 171,7 86,3 325,5 189,5 139092,0
Vejrområde Djursland 205,6 103,3 292,8 142,4 104529,0
Vejrområde Lemvig-Holstebro 155,4 78,1 324,8 209,0 153368,0
Vejrområde Skive-Viborg 255,6 128,4 362,3 141,7 104008,0
Vejrområde Herning-Billund 167,0 83,9 427,4 255,9 187808,0
Vejrområde Ringkøbing-Varde 188,2 94,5 393,6 209,2 153510,0
Vejrområde Vendsyssel 221,1 111,1 478,8 216,6 158934,0
Vejrområde Himmerland 206,7 103,8 394,2 190,7 139942,0
Vejrområde Jammerbugt 213,3 107,2 431,9 202,4 148563,0
Vejrområde Thy-Mors 260,0 130,6 307,2 118,2 86710,7
Bemærkninger til kolonnerne:
Kolonne 3: Normalvinteren er dannet som det gennemsnitlige saltindeks for kalenderårene 2000 til og med 2014, men uden 2010, der er kategoriseret som en ekstremvinter
Kolonne 4: Områdets normal er angivet i procent af landsnormalen. Tal større end 100% angiver koldere områder
Kolonne 5: Aktuelt saltindeks for området er den aktuelle vintersæsons saltindeks opgjort pr. dags dato
Kolonne 6: Sæsonens saltindeks pr. dags dato i procent af normalvinteren for området
Kolonne 7: Sæsonens saltindeks pr. dags dato i procent af sæsonens hidtidige andel på 0% af normalen for området
Saltindekset er opgjort pr. 16-10-2021