Saltindeks opgørelse for vinteren 2020-2021
Niveau

Område

Normalvinteren (2000-2014)
for området
Saltindeks
Områdets normal set i
forhold til hele landet
%
Aktuelt saltindeks for
området pr. dags dato
Saltindeks
Aktuelt saltindeks i forhold
til helt normalår
%
Saltindeks i forhold
til dd. andel af normalår
%
Hele landet - 93,1 100,0 72,3 77,6 77,6
Vejcenter Hovedstaden 86,5 93,0 71,4 82,4 82,4
Vejcenter Sjælland 103,7 111,4 69,3 66,8 66,8
Vejcenter Syddanmark 85,6 92,0 68,8 80,3 80,3
Vejcenter Østjylland 102,3 109,9 70,4 68,8 68,8
Vejcenter Midt og Vestjylland 92,7 99,6 72,3 78,0 78,0
Vejcenter Nordjylland 99,3 106,7 84,6 85,2 85,2
Kommune København 102,7 110,3 87,6 85,4 85,4
Kommune Ringsted 106,9 114,8 63,0 58,9 58,9
Kommune Bornholm 166,3 178,7 106,2 63,9 63,9
Kommune Haderslev 64,4 69,2 50,0 77,7 77,7
Kommune Sønderborg 72,8 78,2 63,4 87,1 87,1
Kommune Tønder 50,1 53,8 47,9 95,7 95,7
Kommune Esbjerg 74,4 79,9 71,0 95,5 95,5
Kommune Vejen 77,4 83,2 74,2 95,9 95,9
Kommune Aabenraa 69,9 75,1 64,1 91,8 91,8
Kommune Herning 76,4 82,1 76,0 99,5 99,5
Kommune Århus 92,4 99,3 61,9 67,0 67,0
Kommune Vesthimmerland 78,7 84,6 68,0 86,4 86,4
Kommune Rebild 0,0 0,0 71,9 0,0 0,0
Kommune Aalborg 97,5 104,7 71,9 73,8 73,8
Vejrområde Storkøbenhavn 94,1 101,1 71,4 75,8 75,8
Vejrområde Nordsjælland 79,2 85,1 76,7 96,8 96,8
Vejrområde Roskilde-Køge 88,4 95,0 58,0 65,7 65,7
Vejrområde Nord-vestsjælland 118,5 127,4 69,8 58,9 58,9
Vejrområde Midtsjælland 103,1 110,8 72,8 70,6 70,6
Vejrområde Vordingborg-Møn 101,2 108,7 41,7 41,2 41,2
Vejrområde Lolland-Falster 61,1 65,6 49,5 81,0 81,0
Vejrområde Esbjerg-Tønder 65,2 70,1 60,8 93,1 93,1
Vejrområde Sønderjylland øst 72,7 78,2 58,5 80,4 80,4
Vejrområde Vestfyn 111,6 119,9 86,2 77,3 77,3
Vejrområde Østfyn 110,8 119,1 80,5 72,6 72,6
Vejrområde Vejle området 110,5 118,7 90,0 81,5 81,5
Vejrområde Skanderborg området 97,9 105,1 65,8 67,2 67,2
Vejrområde Silkeborg området 106,1 114,0 72,2 68,1 68,1
Vejrområde Aarhus området 87,3 93,8 53,0 60,7 60,7
Vejrområde Randers området 81,8 87,9 56,0 68,4 68,4
Vejrområde Djursland 116,5 125,2 48,6 41,7 41,7
Vejrområde Lemvig-Holstebro 62,7 67,4 60,5 96,6 96,6
Vejrområde Skive-Viborg 123,8 133,0 73,0 59,0 59,0
Vejrområde Herning-Billund 88,8 95,4 81,9 92,2 92,2
Vejrområde Ringkøbing-Varde 84,3 90,6 73,7 87,4 87,4
Vejrområde Vendsyssel 98,3 105,6 94,9 96,5 96,5
Vejrområde Himmerland 97,1 104,3 75,1 77,3 77,3
Vejrområde Jammerbugt 75,7 81,3 84,6 111,7 111,7
Vejrområde Thy-Mors 120,2 129,1 67,0 55,7 55,8
Bemærkninger til kolonnerne:
Kolonne 3: Normalvinteren er dannet som det gennemsnitlige saltindeks for kalenderårene 2000 til og med 2014, men uden 2010, der er kategoriseret som en ekstremvinter
Kolonne 4: Områdets normal er angivet i procent af landsnormalen. Tal større end 100% angiver koldere områder
Kolonne 5: Aktuelt saltindeks for området er den aktuelle vintersæsons saltindeks opgjort pr. dags dato
Kolonne 6: Sæsonens saltindeks pr. dags dato i procent af normalvinteren for området
Kolonne 7: Sæsonens saltindeks pr. dags dato i procent af sæsonens hidtidige andel på 100% af normalen for området
Saltindekset er opgjort pr. 06-05-2021